Om oss

Om ossFöreningen borgen är en ideell förening

som bedriver uthyrning av Borgens lokaler

till privatpersoner, föreningar och företag.


 


             ¨Vi möts och trivs i Borgen¨

Till minne av May-Louise

Nuvarande styrelsens sammansättning:


 

Ordförande:                 Tomas Andersson


Sekreterare:                 Kerstin Svensson


Kassör:                        Charlotta Fransson


Ledarmöter:                 Karin Lönnetun

                                    Anette Kinhamer

                                    Stig Arnoldsson

                                    Bernt Persson


Suppleanter:                Inger Samuelsson

                                    Håkan Sand

                                    Ingert Kronqvist

                                    Anthony Gill

                                    Jan Lönnetun

                                    Gun Gustavsson


                                 


Om ossFöreningen borgen är en ideell förening

som bedriver uthyrning av Borgens lokaler

till privatpersoner, föreningar och företag.


 


             ¨Vi möts och trivs i Borgen¨

Till minne av May-Louise

Nuvarande styrelsens sammansättning:


 

Ordförande:                 Tomas Andersson


Sekreterare:                 Kerstin Svensson


Kassör:                        Charlotta Fransson


Ledarmöter:                 Karin Lönnetun

                                    Anette Kinhamer

                                    Stig Arnoldsson

                                    Bernt Persson


Suppleanter:                Inger Samuelsson

                                    Kenneth Fransson

                                    Ingert Kronqvist

                                    Bernt "Didde" Adolfsson

                                    Lars Göran Carlsson

                                    Gun Gustavsson