Om oss

Om ossFöreningen borgen är en ideell förening

som bedriver uthyrning av Borgens lokaler

till privatpersoner, föreningar och företag.


 


             ¨Vi möts och trivs i Borgen¨

Till minne av May-Louise

Nuvarande styrelsens sammansättning:


 

Ordförande:                 Tomas Andersson


Sekreterare:                 Kerstin Svensson


Kassör:                        Charlotta Fransson


Ledarmöter:                 Karin Lönnetun

                                    Anette Kinhamer

                                    Stig Arnoldsson

                                    Bernt Persson


Suppleanter:                Inger Samuelsson

                                    Kenneth Fransson

                                    Ingert Kronqvist

                                    Bernt "Didde" Adolfsson

                                    Lars Göran Carlsson

                                    Gun Gustavsson


                                 


Om ossFöreningen borgen är en ideell förening

som bedriver uthyrning av Borgens lokaler

till privatpersoner, föreningar och företag.


 


             ¨Vi möts och trivs i Borgen¨

Till minne av May-Louise

Nuvarande styrelsens sammansättning:


 

Ordförande:                 Tomas Andersson


Sekreterare:                 Kerstin Svensson


Kassör:                        Charlotta Fransson


Ledarmöter:                 Karin Lönnetun

                                    Anette Kinhamer

                                    Stig Arnoldsson

                                    Bernt Persson


Suppleanter:                Inger Samuelsson

                                    Kenneth Fransson

                                    Ingert Kronqvist

                                    Bernt "Didde" Adolfsson

                                    Lars Göran Carlsson

                                    Gun Gustavsson