Prislista

Borgens  Prislista


Minsta uthyrningstid 3 timmar

Minsta debitering 350kr


Våra olika salar.                A-salen        200kr/h  inkl kök
Ideella föreningar har 25% rabatt på ovanstående priser.                               ___________________________________

                B-salen        150kr/h  inkl kök

Privata kalas (hela Borgen)

 

< 60 personer

60 - 150 personer

>150  personer  (Max 400)

Endast B-salen inkl Kök

 

 

Kommersiella tillställningar

 

< 100 personer

100 - 250 personer

> 250 personer  (Max 400)

 


Uthyrning av bord 

Uthyrning av stol
1 200kr

1 500kr 

1 800kr

  800kr

1 800kr

2 500kr

3 500kr20kr/st

5kr/stEn avbokningsavgift motvarande hyresbeloppet debiteras om avbokning ej sker senast 10 dagar före uthyrningstillfället, dock högst 500kr.

 

Hyresgästen förbinder sig att följa de ordningsföreskrifter som gäller för Borgen, samt att ersätta eventuell skadegörelse till självkostnadspris.

 

Eftersom Borgen inte har någon anställd vaktmästare och hyran är satt efter detta, så skall lokalen lämnas i sådant skick att den omedelbart skall kunnas hyras ut igen (d.v.s grovstädad, eventuell disk ska vara diskad och inplockad).
För prisuppgifter för mat och dryck hör av er.


MAX 400 personer vistas i Borgen samtidigt.


Enligt räddningstjänsten